·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

Notícies

Prova d'avaluació externa de tot l'alumnat de quart curs d'educació secundària obligatòria

15-12-2017

 

La prova externa de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya es farà els dies 6 i 7de febrer de 2018 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

 La prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. 

 


Xarxes socials:


Arxius: